Logistiikan toimihenkilöt

Autoliikenteen ja Huolinta-alan palkankorotukset 2018

 
3.1.2018

Logistiikan palkkaratkaisu ylittää jonkin verran valtakunnan ns. yleisen linjan. Valtakunnan yleisen linjan mukainen yleiskorotus olisi 1,1 prosenttia. Lisäksi yleisen linjan mukaan palkkoja korotettaisiin 0,5 prosentin paikallisella erällä. Taulukkopalkkoja korotettaisiin yleisessä linjassa 1,1 prosenttia. Logistiikassa prosentit eivät ole samat.

Logistiikan kentässä käytiin henkilöstöedustajien tuella neuvottelut alkuvuodesta 2017, jossa saavutettu ratkaisu näkyy nyt prosenteissa. Erityisesti minimipalkkojen nousu lähes puolet isommalla prosentilla kuin yleisesti on tärkeää.


Sovitut autoliikenteen palkankorotukset

Autoliikennealojen toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2018 lukien 1,6 prosentin yleiskorotuksella.

Työehtosopimuksen minimipalkkoja (ohjepalkat) korotetaan 1.1.2018 lukien 2,0 prosenttia. Ohjepalkkojen yleiskorotusta (1,6 %) suurempi korotus (2,0%) aiheuttaa henkilökohtaisen palkankorotuksen vain siinä tapauksessa, että toimihenkilön henkilökohtainen palkka alittaa uuden ohje- eli vähimmäispalkan.

Vuorotyölisiä ja niiden kuukausipalkkarajoja korotetaan 1.1.2018 lukien yleiskorotuksella eli 1,6 prosentilla.

Vapaapäivätyökorvaus 1.1.2018 lukien: Työehtosopimuksen uudessa 18 §:ssä on määräykset vapaapäivätyökorvauksesta. Muutoksen tavoitteena on saada toimihenkilöiden vapaapäiväkorvaukset lähemmäksi kuljettajien vapaapäivätyökorvausta. 

Uudet ohjepalkat ja voimassa oleva autoliikennealojen työehtosopimus löytyvät kotisivuilta>

Sovitut huolinta-alan palkankorotukset

Huolinta-alan toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2018 lukien 1,6 prosentin yleiskorotuksella.

Työehtosopimuksen minimipalkkoja (taulukkopalkat) korotetaan 1.1.2018 lukien 2,6 prosenttia. Taulukkopalkkojen yleiskorotusta (1,6 %) suurempi korotus (2,6 %) aiheuttaa henkilökohtaisen palkankorotuksen vain siinä tapauksessa, että toimihenkilön henkilökohtainen palkka alittaa uuden taulukkopalkan.

Muita olennaisia muutoksia 1.1.2018 lukien:

1.1.2018 lukien tulliselvitystyötä tekevän toimihenkilön henkilökohtaisen kuukausipalkan tulee ylittää toimihenkilön vaativuusluokituksen mukainen taulukkopalkka 3,0 prosentilla. (työehtosopimuksen 6 §). Tämä aiheuttaa henkilökohtaisen palkankorotuksen, jos tulliselvitystyötä tekevän henkilökohtainen palkka ei ylitä kolmella prosentilla hänen oman vaativuusluokkansa taulukkopalkkaa. Vaativuusluokan tulisi selvitä palkkalaskelmasta. Jos se ei siitä näy, niin henkilöstöhallinnosta voi asiaa kysyä.

1.1.2018 lukien on sovellettava uutta tulliselvitysrikosten tutkinta- ja oikeudenkäyntimääräystä, joka velvoittaa työnantajan huolehtimaan tulliselvitystyötä toimihenkilön tarvitsemasta oikeusavusta ja tuesta. Tämä määräys tuli työehtosopimukseen, koska tulliselvitysrikoksen selvitys voi aiheuttaa toimihenkilölle kohtuuttomia kustannuksia. Asia on määritelty työehtosopimuksen 19 pykälässä.

Voimassa oleva huolinta-alan työehtosopimus löytyy kotisivuilta> Huolinta-alan uudet taulukkopalkat laitetaan kotisivuille heti kun ne saadaan lopullisesti vahvistettua työnantajaliiton kanssa.


« Takaisin

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto